Home > Kalender > Over de provincie > Infoavond Slimme Regio

Infoavond Slimme Regio

Evolueer naar slimme gemeente

De Provincie Vlaams-Brabant en VERA werken aan een Slimme Regio en ondersteunen hierbij de lokale besturen in hun evolutie naar een slimme gemeente.

Tijdens deze infoavond kom je te weten:

 • welke projecten we opstarten.
 • welke financieringen mogelijk zijn voor jouw gemeente.

Schrijf je in voor een infoavond in jouw buurt

Programma

 • 18.00 uur - 18.15 uur: Onthaal met buffet
 • 18.15 uur - 18.30 uur: Wat is 'Slimme Regio Vlaams-Brabant'? Wat doen we voor jouw gemeente?
 • 18.30 uur - 18.45 uur: Start to Smart: Informatiemanagement als basis voor je slimme gemeente en politiezone.
  • Waarom is informatiemanagement de eerste stap naar een slim bestuur?
  • Wat zijn de basisprincipes en hoe ondersteunen we de voorbereiding van slimme toepassingen en -projecten?
 • 18.45 uur - 20.00 uur: Voorstelling van onze projecten 'Slimme Regio' die we de komende maanden opstarten:
  • Wat zijn de pistes voor financiering en de samenwerkingsmogelijkheden?
  • We bespreken volgende projectideeën:
   • Interactieve Infozuilen (Grimbergen):
    De gemeente Grimbergen wil via interactieve infozuilen (grote aanraakschermen) op strategisch gekozen locaties in de gemeente zorgen voor een optimale informatiedoorstroming naar inwoners en bezoekers. Grimbergen wil dit koppelen met centrale databanken (zoals de UITdatabank) en experimenteren met sensortechnologie om passanten in kaart te brengen en informatie op maat te verstrekken. Verder wordt er onderzocht of het mogelijk is om de zuilen ook interactief te maken. (Ingediend bij de City of Things oproep van VLAIO)
   • Monitoring waterlopen (Tremelo):
    De gemeentes Tremelo en Begijnendijk willen samen met hun buurgemeentes een permanente en real-time monitoring opzetten van de kwaliteit en waterstanden van de Laak, een zijrivier van de Demer. Hierdoor willen ze korter op de bal spelen bij incidenten zoals vervuiling of wateroverlast en waterschaarste. (Ingediend bij de City of Things oproep van VLAIO)
   • Slimme mobiliteit in dorpskern (Geetbets):
    De gemeente Geetbets werkt de komende jaren aan de herinrichting van de dorpskern. De dorpskern kampt met parkeerchaos en (zwaar) doorgaand verkeer en heeft op dit moment niet voldoende instrumenten om hier een antwoord op te bieden. In dit project zal Geetbets onderzoeken op welke manier ANPR-camera’s en sensoren ingezet kunnen worden voor tonnagebeperking, verminderen van doorgaand verkeer, snelheidscontrole, parkeergeleiding en -handhaving. (Ingediend bij de City of Things oproep van VLAIO)
   • Monitoring van fietsers:
    Om de weginfrastructuur beter af te stemmen op fietsers en voetgangers wil de provincie, samen met een aantal pilootgemeenten in Vlaams-Brabant, nagaan hoe camera’s en intelligente beeldanalyse-algoritmen ingezet kunnen worden om gevaarlijke situaties op een objectieve manier in kaart te brengen (bijvoorbeeld op kruispunten). Daarnaast wil de provincie ook inzetten op performantere systemen om fietsers te tellen.
 • 20.00 uur: Netwerkmoment

Voor wie?

Beleidsmakers, ambtenaren van lokale besturen en politiezones.

Organisator

Provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met VERA.

Wanneer

dinsdag 12 november 2019 van 18.00 tot 20.00 uur

Locatie

Zaal Ter Dijle, Leuvensebaan 299 - 3040 Huldenberg

Contact

Dienst Europa, Tel. 016 26 74 13, europa@vlaamsbrabant.be

Prijs

gratis

Schrijf je in voor een infoavond 'Slimme Regio' in jouw buurt

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven