Home > Nieuws > Over de provincie

Elf nieuwe plattelandsprojecten krijgen subsidies (05 februari 2018)

Subsidies voor een bloeiend platteland

Als streekmotor zorgt de provincie voor het behoud en de verdere ontwikkeling van ons platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom.

Elf plattelandsprojecten krijgen daarom samen 1.152.501 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. De subsidies komen van het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus.

Omgevingskwaliteit door Investeringen

 • Dorpskernvernieuwing Halle (Asbroekstraat) Zoutleeuw
  De dorpskern van Halle, deelgemeente van Zoutleeuw, wordt heraangelegd. De vernieuwing heeft aandacht voor veilig verkeer voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Het ontwerp kwam tot stand met de ideeën van de lokale bevolking.
  • Indiener: stad Zoutleeuw
  • Totale projectkost: 300.000 euro
  • Subsidie: 195.000 euro
 • Opwaardering dorpskern Nieuwrode
  In Holsbeek is er een hoofdweg die alle dorpskernen met elkaar verbindt. Samen met de dorpskernen en schoolomgeving zal deze weg vernieuwd worden. De nieuwe voetpaden en fietspaden zullen de verkeersveiligheid verhogen. De oversteekplaatsen aan de basisscholen van Nieuwrode worden bijkomend beveiligd door verkeerslichten.
  • Indiener: gemeentebestuur Holsbeek
  • Totale projectkost: 257.647,98 euro
  • Subsidie: 167.471,18 euro

Omgevingskwaliteit door Samenwerking

 • Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant
  In een Loket Onderhoud Buitengebied werken alle relevante partners van die regio van het buitengebied samen. In de regio’s Pajottenland & Zennevallei en Brabantse Kouters wordt er in pilootgebieden een gecoördineerd beheersysteem uitgewerkt. De klemtoon ligt op houtige kleine landschapselementen. Met voorbeeldprojecten zullen ze dit in de praktijk brengen.
  • Indiener: Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei
  • Totale projectkost: 230.769,23 euro
  • Subsidie: 150.000 euro
 • Verhalen verbinden platteland
  De verhalen over het religieuze en agrarisch erfgoed op het platteland verdwijnen beetje bij beetje. In Langdorp en Wolfsdonk willen ze dit vermijden. Eerst zullen ze alle relevante informatie verzamelen en inventariseren. Hierna zullen ze via verschillende activiteiten zoals wandelingen en concerten de verhalen verder vertellen. Dit zal ouderen, kinderen, personen met een handicap maar ook de "inwijkelingen" samen brengen.
  • Indiener: Kerkfabriek Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk (VL - Aarschot)
  • Totale projectkost: 49.500 euro
  • Subsidie: 32.175 euro
 • Hop AAA+
  Het project HOP AAA+ zal de hopcultuur versterken. Dit door het erfgoed te ontsluiten, in te zetten op korte keten verkoop en hop als streekproduct in de kijker te zetten.
  • Indiener: Regionaal Landschap Schelde-Durme
  • Totale projectkost: 200.000 euro
  • Subsidie: 130.000 euro
 • In de bres voor boer en natuur
  Regionaal Landschap Dijleland bundelt samen met landbouwers de krachten voor een betere natuur. Ze bieden hiervoor hun expertise aan landbouwers aan op vlak van nestgelegenheid, voedselaanbod en ecologische landschapsverbetering. Hierbij zullen ze ook experimenteren met het aanleg van een patrijzenakker.
  • Indiener: regionaal landschap Dijleland
  • Totale projectkost: 49.525,03 euro
  • Subsidie: 32.191,27 euro

Platteland Plus

 • Ontwikkeling Z.O.E.T. in Tienen
  In Tienen zal de hele productie van suiker, van teelt tot consumptie, in een bezoekerscentrum te ontdekken vallen. Met dit project zal de stad een bezoekerscentrum, cafetaria en streekshop inrichten. Het wordt een bezoekers- en historisch expertisecentrum over landbouw, landschap, innovatie en erfgoed met vaste en wisselende thematentoonstellingen. Het is bovendien een dynamisch en participatief centrum, dat open staat voor alle bewoners en bezoekers van de stad en de regio.
  • Indiener: Autonoom Gemeentebedrijf Tienen
  • Totale projectkost: 269.100 euro
  • Subsidie: 135.000 euro
 • Renovatie parochiezaal "Den Bosuil" Schiplaken
  De parochiezaal "Den Bosuil" in Schiplaken wordt gerenoveerd. Het is in deze plattelandsgemeente de enige ontmoetingsplaats voor verenigingen en bewoners. Dit moet het blijven voor alle generaties. Bij de renovatie zullen ze de zaal ook geschikt maken voor mindervaliden.
  • Indiener: vzw Den Bosuil
  • Totale projectkost: 158.337,91 euro
  • Subsidie: 102.919,64 euro
 • Op weg met "den Diepen Boomgaard"
  Dit project zorgt voor een verbetering van het sociaal project en bioboerderij "den Diepen Boomgaard". Ze zullen de werkzone aan hun composteersite inrichten, de veldweg verharden en een stalling voor de tuinbouwmachines voorzien.
  • Indiener: den Diepen Boomgaard vzw
  • Totale projectkost: 44.447,00 euro
  • Subsidie: 28.890,55 euro
 • Renovatiewerken Zaal "Onder de Toren" Haacht
  Zaal "Onder de Toren" is 100 jaar en verdient een stevige energiezuinige renovatie. De zaal is voor Haacht en omgeving de kern van het verenigingsleven: toneelvoorstellingen, harmonie, eetdagen, muzieklessen,… Door de renovatie van de warmteketel, ventilatie, glas, toneeldoeken, schilderwerken, herstel bergingsruimte, sanitair, parking en toegang zorgen ze ervoor dat het cultuur- en verenigingsleven hier de volgende decennia verdergezet wordt.
  • Indiener: vzw Onder de Toren Haacht
  • Totale projectkost: 101.100 euro
  • Subsidie: 65.715 euro
 • Ontwikkeling en rendabiliteit van lokale Schaarbeekse krieken
  De Schaarbeekse kriek was vroeger een heel gekend culinair product. In het Pajottenland zijn velen vragende partij om terug te starten met de professionele teelt van deze kriek. Dit project focust op de teelt van Schaarbeekse krieken in het Pajottenland zodat de zeer specifieke fijne eigenschappen ervan terug in het glas of op het bord komen.
  • Indiener: provincie Vlaams-Brabant
  • Totale projectkost: 174.060 euro
  • Subsidie: 113.139 euro

Extra informatie

Contact

Eva Roeykens, plattelandsloket, Tel. 016-26 74 11, platteland@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Plattelandsontwikkeling

Naar boven