Home  > Over de provincie  > Europa in Vlaams-Brabant  > Europese subsidies voor organisaties  > Europese subsidieprogramma's  > Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling

Provinciaal plattelandsbeleidsplan

De voorbije Europese programmaperiode (2007-2013) werden meer dan 230 plattelandsprojecten gerealiseerd in Vlaams-Brabant. Allemaal hebben ze een link met het provinciale plattelandsbeleidsplan.

Het nieuwe plan wil leefbaarheid platteland verbeteren
Met de start van de nieuwe programmaperiode (2014-2020) heeft de provincie Vlaams-Brabant een nieuw plattelandsbeleidsplan opgemaakt dat als leidraad dient voor nieuwe succesvolle plattelandsprojecten.

Het plan heeft 6 doelstellingen:

  1. Bevordering van de leefbaarheid en de duurzaamheid van dorpen.
  2. Bevordering van duurzame mobiliteit in en buiten de dorpen.
  3. Bestrijden van plattelandsarmoede.
  4. Valorisatie van de beleving op het platteland met respect voor de streekidentiteit.
  5. Begeleiding van toekomstgerichte land- en tuinbouwbedrijven.
  6. Oprichten van 2 Plaatselijke Groepen (LEADER) in het plattelandsgebied.

Plattelandsbeleidsplan Provincie Vlaams-Brabant 2014-2020 [PDF, 43 blz, 1,78 MB]

Leader

Op Europees niveau ontstond begin jaren '90 LEADER als een vernieuwende methode om aan plattelandsbeleid te doen. Het spoor LEADER-werking heeft tot doelstelling plattelandsactoren te verenigen en helpen na te denken over de plattelandsopportuniteiten van hun gebied en dit via de Leader-methodiek van bottom-up samenwerking.

Hagelandplus

Pajottenland

Herbestemmen op het platteland: ruimtelijk rendement steunt op divers talent!

Het platteland en zijn bewoners worden met vele evoluties geconfronteerd. Eén daarvan is de herbestemming van (agrarische) infrastructuren.
Met de inspiratiedag op 2 december 2016 stimuleerden onze sprekers lokale besturen en initiatiefnemers om in het verhaal mee te stappen.
Hieronder vind je meer inspiratie in hun presentaties. 

1-Anna-Verhoeve-Herbestemming-op-het-Vlaamse-platteland [PDF, 41 blz, 8,54 MB]

2-Kerk-Kester-Herbestemmingsproject [PDF, 16 blz, 1,91 MB]

3-Kerk-Kortenberg-Herbestemmingsproject [PDF, 13 blz, 1,11 MB]

4-Erfgoed-Provinciale-ondersteuning [PDF, 16 blz, 2,68 MB]

5-Ruimtelijk-Rendement-op-het-platteland [PDF, 26 blz, 2,21 MB]

6-Melkerij-Zemst [PDF, 24 blz, 2,91 MB]

7-Woningdelen [PDF, 11 blz, 1,84 MB]

8-De-Okelaar [PDF, 29 blz, 6,50 MB]

9-Pachthof-Hertoginnedal [PDF, 37 blz, 4,28 MB]

10-Pastorie-Molenbeek-Wersbeek [PDF, 35 blz, 7,57 MB]

11-Subsidies-herbestemming [PDF, 10 blz, 449,63 KB]

Nieuwsbrief platteland

Digitale nieuwsbrief met info over subsidies, activiteiten, projecten en cursussen.

Inschrijven op Platteland

Naar boven