Home > Nieuws > Over de provincie > Rhedcoop voor energiezuinige woningen

Burgers kunnen mee investeren in energiezuinige woningen dankzij Rhedcoop (30 mei 2018)

Hindernissen wegwerken voor burgercoöperaties

Logo van Rhedcoop en Interreg Vlaanderen-Nederland

We zetten Europese middelen van het Interregproject Rhedcoop in om burgercoöperaties te steunen die private woningen energiezuiniger willen maken.

  • Vele gebouwen en private woningen moeten nog energiezuiniger worden gemaakt.
  • Geld, technische kennis en administratie bij de voorbereiding en opvolging zijn echter belangrijkste hindernissen.

We delen de kennis van bestaande coöperaties (Ecopower) en andere besturen met opstartende coöperaties die werk maken van energiezuinige renovaties in Vlaams-Brabant.

Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties

  • Doel: sneller meer woningen energetisch renoveren en voorzien van hernieuwbare energie.
  • Eigenaars en huurders betrekken in nieuwe types van energie(burger)coöperaties.
  • Rendabiliteit creëren zodat deze coöperaties een professionele werking kunnen uitbouwen en zo het tempo van de energetische renovatie en installatie van hernieuwbare energie opvoeren.
  • Ook minder bemiddelde burgers bereiken en minder rendabele renovatieprojecten opnemen. Want het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen die het meest baat hebben bij energiebesparing uit de boot vallen.

Als de proefprojecten goed lukken, zullen we deze ervaringen gebruiken om gelijkaardige initiatieven te ondersteunen in heel Vlaams-Brabant.

Burgercoöperaties in Leuven, Halle, Gooik en Sint-Genesius-Rode

Projectpartner Minder=Meer vzw ontwikkelt, samen met de provincie Vlaams-Brabant en LICHT Leuven, een coöperatief model om in Leuven een 40-tal private woningen energiezuiniger te maken.

In Gooik, Sint-Genesius-Rode en Halle zal de energie(burger)coöperatie Pajopower samen met de provincie Vlaams-Brabant zorgen voor een verbetering van de energiezuinigheid van 3 gemeentelijke gebouwen, 1 parochiaal centrum en 4 schoolgebouwen.

Extra informatie

Contact

Magalie Van Lishout , Klimaatneutraal , Tel. 016 26 72 33, klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be

Naar boven