Home > Nieuws > Over de provincie > Projectoproep Interreg Euregio Maas-Rijn

Projectoproep Interreg Euregio Maas-Rijn (13 maart 2020)

Wat?


Het programma 'Interreg Euregio Maas-Rijn' lanceerde haar laatste projectoproep. Werk je al samen met partners uit de Euregio Maas-Rijn of wil je dit doen ? Heb je een projectidee?

Vraag onze hulp en wij onderzoeken of je in aanmerking komt voor deze subsidie.

 • Europese subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen organisaties in Vlaams-Brabant en partners uit de Euregio Maas-Rijn
 • Het programma geeft een subsidie tot 50% van de projectkosten
 • Interreg Euregio Maas-Rijn verdeelt hiervoor meer dan 20 miljoen euro.
 • uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO naar gemeenten, bedrijven en organisaties uit Vlaams-Brabant en uit andere regio’s in het programmagebied.
 • Meer info over de projectoproep

Ons aanbod

 • Ondersteuning bij het opstellen van het projectvoorstel
 • Ondersteuning bij het zoeken van internationale partners
 • Ondersteuning bij het indienen van jouw subsidieaanvraag
 • Begeleiding van de goedgekeurde projecten op het terrein

Voor wie?

 • Gemeentebesturen, bedrijven en andere organisaties uit Vlaams-Brabant

Voorwaarden

Jouw projectidee past binnen één van de volgende thema's:

 • Innovatie:
  • € 1.400.000 voor één project gericht op introductie van innovaties in kmo's
  • € 1.150.000 voor overkoepelende projectinitiatieven gericht op de introductie van innovaties in kmo's
 • Economie:
  • € 4.500.000 voor projecten die bijdragen aan meer efficiënte omgang met hulpbronnen in kmo's
  • € 4.500.000 voor overkoepelende projectinitiatieven die bijdragen aan meer efficiënte omgang met hulpbronnen in kmo's
 • Sociale inclusie en opleiding:
  • € 8.738.583 voor reguliere projecten
 • Territoriale ontwikkeling:
  • € 150.000 voor één project dat gericht is op het definiëren van specifieke indicatoren voor het monitoren van grensoverschrijdende samenwerking

Wanneer aanvragen?

 • Opening projectoproep: 2 maart 2020
 • Sluiting projectoproep: 16 juni 2020

Hoe aanvragen?

Contacteer ons en wij:

 • onderzoeken of jouw project past binnen dit programma
 • helpen je met de voorbereiding van jouw subsidieaanvraag

Extra informatie

Contact

Dienst Europa, Tel. 016 26 74 13, europa@vlaamsbrabant.be

Naar boven