Home  > Over de provincie  > Europa in Vlaams-Brabant  > Europese subsidies voor organisaties  > Europese subsidieprogramma's  > Interreg

Interreg

Interreg A: grensoverschrijdende samenwerking

Europese vlag

Interreg A bevordert samenwerking tussen regio's aan weerszijden van landsgrenzen. Het arrondissement Leuven van de provincie Vlaams-Brabant valt in het gebied van twee operationele programma's:

 1. Vlaanderen-Nederland
 2. Euregio Maas-Rijn

Vlaanderen-Nederland

eur-logo-interreg-VL-NL

Provinciaal aanspreekpunt: sus.bergmans@vlaamsbrabant.be 016-267412

 • Doelstelling
  • bijdragen aan het realiseren van de EU2020-strategie
  • het bereiken van economische, sociale en territoriale cohesie door het inzetten op innovatie en duurzame economische groei
 • Prioriteiten
  • versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken
  • bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
  • bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit
 • Programmagebied:
  • Vlaanderen:
   Provincies Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven), Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (met uitzondering van arrondissementen Veurne en Ieper).
  • Nederland:
   provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
   Nieuw! Mogelijkheid om samen te werken met Zuid-Holland (Rijnmond en Zuidoost-Zuid-Holland)
 • Financiering
  • programmabudget: 152 miljoen euro EFRO
  • steunpercentage max. 50%
 • Onze projecten:

Lees hier alles over het project 'Technische Bijstand' [PDF, 1 blz, 178,78 KB]

Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn - Kaart

Contactpersoon: Peter Dhondt

 • Prioriteiten
  • Economie 2020
  • concurrentievermogen KMO’s
  • bevordering werkgelegenheid
 • Financiering
  • programmabudget: ca. 96 miljoen  euro (exclusief regionale cofinanciering)
  • Europese cofinanciering maximaal 50%, aanvullende Vlaamse en/of provinciale cofinanciering tot maximaal 85%
  • subsidiabel: (wordt aangevuld na de beslissing over het OP)
 • Begunstigden
  • bedrijven (vooral KMO’s)
  • (semi-)overheden
  • intermediaire organisatie
  • kennis- en onderzoeksinstellingen
  • overige: afhankelijk van prioriteit
 • Uitvoering
  • beheersautoriteit: Eupen
  • comité van toezicht: 4 lidstaten en 7 provincies/regio’s
  • periodieke projectoproepen

Interreg B Noordwest -Europa

Contactpersoon: Peter Dhondt

Bevordert samenwerking tussen landen in 13 transnationale regio's. België valt in het programmagebied Noordwest-Europa, samen met het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Zwitserland en delen van Nederland, Duitsland en Frankrijk.

 • Prioriteiten
  • Innovatie
   • bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek.
   • synergieën tussen bedrijven, O&O-centra en hoger onderwijs.
  • Koolstofarme economie
   • koolstofarme strategieën voor (stedelijke) gebieden, duurzame mobiliteit
   • koolstofarme technologieën, producten, processen en diensten
   • milieuvriendelijke en koolstofarme vervoerssystemen, inclusief vervoer over water en via havens en multimodaal vervoer.
  • Efficiënt gebruik van materialen en hulpbronnen
   • innovatieve technologieën ter verbetering van milieubescherming en voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen i.v.m. afval, water, bodem en lucht
 • Financiering
  • programmabudget: 338 miljoen euro (exclusief regionale cofinanciering)
  • Europese cofinanciering, aanvullende Vlaamse en/of provinciale cofinanciering
  • subsidiabel: personeel, operationele kosten, investeringen, audit, administratie
 • Begunstigden
  • universiteiten, onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen
  • overheden en non-profitorganisaties
  • transnationale organen en samenwerkingsverbanden
  • bedrijven (zonder winstoogmerk in het project).
 • Uitvoering
  • beheersautoriteit: Région Nord-Pas de Calais
  • comité van toezicht/stuurgroep: vertegenwoordigers van de zeven lidstaten of hun regio's
  • gemeenschappelijk technisch secretariaat in Lille
  • periodieke projectoproepen.

Interreg Europe

Interreg Europe - Kaart

Contactpersoon: Peter Dhondt

Bevordert kennis- en ervaringsuitwisseling tussen regio's in de hele Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland.

 • Prioriteiten
  • Innovatie
   • infrastructuur en capaciteiten voor onderzoek en innovatie
   • bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek
   • synergieën tussen bedrijven, O&O-centra en hoger onderwijs
  • KMO’s
   • begeleiding start-ups
   • ondersteuning groeicapaciteit KMO’s
  • Koolstofarme economie
   • koolstofarme strategieën voor alle types van gebieden, in het bijzonder stedelijke gebieden
  • Milieu en grondstoffenefficiëntie
   • Bescherming en ontwikkeling natuurlijk en cultureel erfgoed
   • grondstoffenefficiënte economie, groene groei, eco-innovatie en milieuprestatiebeheer
 • Financiering
  • programmabudget: 359 miljoen euro
  • Europese cofinanciering 85% ; 75% voor private non-profit actoren
 • Begunstigden
  • regionale en lokale overheden
  • universiteiten, ontwikkelingsmaatschappijen, incubatoren, innovatiecentra, …
  • private non-profit actoren
 • Uitvoering
  • beheersautoriteit: Région Nord-Pas de Calais
  • comité van toezicht: vertegenwoordigers van lidstaten of hun regio’s
  • gemeenschappelijk technisch secretariaat in Lille
  • periodieke oproepen

Extra informatie

Contact

Naar boven