Home  > Over de provincie  > Europa in Vlaams-Brabant  > Europese subsidies voor organisaties  > Europese subsidieprogramma's

Europese Subsidieprogramma's

EFRO Vlaanderen

Dit programma (voorheen D2) valt onder de doelstelling "groei en banen" van het Europees regiobeleid en draait om innovatie, concurrentievermogen van KMO's en koolstofarme economie.

Interreg

Internationale samenwerking: grensoverschrijdend met Nederland en Duitsland (Interreg A), transnationaal binnen Noordwest-Europa (Interreg B) en interregionaal in de EU (Interreg Europe).

Plattelandsontwikkeling

Europa steunt zijn platteland. Het Vlaamse luik is het Programmadocument Plattelandsontwikkeling (PDPO). Alle Vlaams-Brabantse gemeenten (behalve Leuven) vallen in het PDPO- of een Leadergebied.

ESF en Themafondsen

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een pijler van het Europees regiobeleid. Verder zijn er tal van thematische fondsen. De provincie kent de weg naar Vlaamse contactpunten en projectpartners.

Nieuws

Steun voor de herbestemming van kerken

Ligt jouw kerk op het platteland in het arrondissement Leuven en plan je een herbestemming van het kerkgebouw? Vraag dan onze steun!

Alle nieuwsberichten

Naar boven