Home  > Over de provincie  > Europa in Vlaams-Brabant  > Europese subsidies voor organisaties  > Europese subsidieprogramma's  > ESF en Themafondsen

ESF en Themafondsen

Het Europees Sociaal Fonds of ESF

ESF-logo
  • Draagt bij aan het regiobeleid van de EU, binnen dezelfde doelstelling als EFRO: groei en banen scheppen.
  • Stimuleert Vlaamse organisaties de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten.
  • Helpt mensen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt, zich om te scholen naar een nieuwe job of te zoeken naar een eerste baan.
    Maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin met name betrokken.

Het ESF-Agentschap stimuleert organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Thematische Fondsen

In tal van beleidsdomeinen thema's kent de Europese Unie subsidiefondsen. Deze worden over het algemeen door de Europese Commissie of één van haar agentschappen beheerd (in tegenstelling tot de structuur- en investeringsfondsen). Wel zijn er vaak Vlaamse contactpunten die verder kunnen helpen bij een subsidieaanvraag.

Extra informatie

Contact

Peter Dhondt, Dienst Europa, Tel. 016 26 72 19, peter.dhondt@vlaamsbrabant.be

Naar boven