Home > Nieuws > Over de provincie > Projectoproep Efro Vlaanderen

Projectoproep Efro Vlaanderen (12 mei 2020)

Wat?

Wil je een nieuw projectidee op het vlak van ‘smart economy’ in de praktijk brengen of een bestaand initiatief verder uitrollen?

Vraag onze hulp en wij onderzoeken of je in aanmerking komt voor deze subsidie.

 • Europese subsidie voor projecten van gemeenten die met slimme toepassingen de lokale economie versterken.
 • Het programma geeft een subsidie tot 40% van de projectkosten. Bijkomende Hermes-cofinanciering bedraagt maximaal 40%.
 • EFRO Vlaanderen verdeelt hiervoor 2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) naar gemeenten in Vlaanderen.
 • Meer info over de projectoproep smart cities – versterking lokale economie

Ons aanbod

 • Ondersteuning bij het opstellen van het projectvoorstel
 • Ondersteuning bij het zoeken van internationale partners
 • Ondersteuning bij het indienen van jouw subsidieaanvraag
 • Begeleiding van de goedgekeurde projecten op het terrein

Voor wie?

 • Gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of strategische onderzoekscentra uit Vlaams-Brabant

Voorwaarden

 • Jouw projectidee past binnen het concept ‘smart economy’, waarbij lokale besturen leveranciers van slimme technologieën inzetten om: 
  • De levenscyclus van ondernemingen te verbeteren.
  • De dienstverlening aan ondernemers makkelijker en sneller te maken.
  • Ondernemers te betrekken bij lokale economische activiteiten.
  • Bij te dragen tot duurzame stedelijke ontwikkeling.
 • De projecten moeten:
  • Een bijdrage leveren tot de versterking van het lokaal economisch weefsel en de versterking van de handelskern.
  • Breed uitgerold kunnen worden in Vlaanderen.
 • De voorstellen zijn gelinkt aan het bestuursakkoord of de meerjarenbegroting van de betrokken gemeente(n).
 • Projecten met een voldoende schaalgrootte krijgen voorrang.

Wanneer aanvragen?

 • Opening projectoproep: 12 mei 2020
 • Deadline vooraanmelding: 30 juni 2020
 • Uiterste indieningsdatum: 14 augustus 2020

Hoe aanvragen?

Contacteer ons en wij:

 • onderzoeken of jouw project past binnen dit programma
 • helpen je met de voorbereiding van jouw subsidieaanvraag

Extra informatie

Contact

Dienst Europa, Tel. 016 26 74 13, europa@vlaamsbrabant.be

Naar boven