Home  > Over de provincie  > Europa in Vlaams-Brabant  > Europese subsidies voor organisaties  > Europese subsidieprogramma's  > EFRO Vlaanderen

EFRO Vlaanderen

EFRO, wat doen die ook alweer?

Wat is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling?  Wat betekent EFRO voor Vlaams-Brabant en voor jou? Bekijk het filmpje


Operationeel programma 2014-2020

EFRO Vlaanderen - Logo

Agentschap Ondernemen Vlaanderen stelde op 26 november 2014 het programma 2014-2020 voor in onze provincie.

download powerpointvoorstelling [PDF, 52 blz, 8,27 MB]

Prioriteiten

 • Innovatie
  • onderzoeksinfrastructuur, expertisecentra, living labs
  • bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie, demoprojecten
  • verspreiding van inzetbare technologie, productvaloristatie
  • nieuwe producten en diensten binnen de overheid
 • Ondernemerschap
  • intrapreneurship en nieuwe bedrijfsmodellen voor KMO's
  • stimuleren van innovatie binnen KMO's
  • groei van KMO's door internationalisering
  • ondernemingsvriendelijke gemeenten
 • Koolstofarme economie
  • energie-efficiëntie, slim energiebeheer, hernieuwbare energie in openbare infrastructuur
  • koolstofarme strategieën, duurzame-multimodale mobiliteit, vermindering van CO2-uitstoot
  • energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen
  • productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Financiering

 • Programmabudget: 173,5 miljoen euro
 • Europese cofinanciering maximaal 40%
 • Subsidiabel: investeringen, werking, externe prestaties, publiciteit, personeel en overhead

Begunstigden

 • (semi-)overheden
 • kennis- en onderzoeksinstellingen
 • intermediaire organisaties
 • grondeigenaars en PPS

Uitvoering

 • Beheersautoriteit: Agentschap Ondernemen Vlaanderen
 • Comité van Toezicht: Vlaamse kabinetten, 5 provincies en 2 grootsteden
 • periodieke projectoproepen per prioriteit

Extra informatie

Contact

Claudine Carton, Dienst Europa, Tel. 016 26 74 14, claudine.carton@vlaamsbrabant.be

Externe websites

EFRO op de website van het Agentschap Ondernemen

Naar boven