Home > Kalender > Over de provincie > Europees debat

Debat "De toekomst van Europa"

Een debat over een actueel Europees thema met kenners van zaken

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van Vlaams-Brabant nodigen je uit voor een debat over "De toekomst van Europa" met als sprekers deze Europarlementsleden:

  • Anneleen Van Bossuyt, Europese Conservatieven en Hervormers (ECH)
  • Hilde Vautmans, Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)
  • Tom Vandenkendelaere, Europese Volkspartij (EVP)
  • Bart Staes, De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/EVA).

Zij gaan graag in gesprek met het publiek.

Professor Steven Van Hecke (KU Leuven) modereert.

Bekijk de uitnodiging [PDF, 1 blz, 142,91 KB] 

De inschrijvingen werden afgesloten.

Organisator

Europe Direct Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 74 16, europedirect@vlaamsbrabant.be

Wanneer

donderdag 30 november 2017 om 19.30 uur

Naar boven