Home > Nieuws > Over de provincie > Europalessen 2019

Europalessen 2019 (11 september 2018)

Aanbod aan vormingsessies 2019

 • 10 verschillende vormingsessies: 4 algemene infosessies of workshops en 6 thematische workshops.

 • Een sessie duurt 3 lesuren (2,5 uur) inclusief pauzes.

 • Voor klassen uit de derde graad secundair onderwijs in Vlaams-Brabant (ASO, KSO, TSO en/of BSO).

 • Gratis.

 • We proberen zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen.
  Je ontvangt dus later nog een definitieve mail om de deelname van je klas te bevestigen!

 • Locatie: Provinciehuis, Provincieplein 1 - 3010 Leuven.
  Het provinciehuis ligt op 5 minuten wandelafstand van het station van Leuven.

Je kan niet meer inschrijven voor deze vormingssessies.

Vier algemene infosessies of workshops

 • Infosessie Europa
  • ASO en doorstroomrichtingen KSO
  • Sessie bestaat uit drie delen:
   1. De leerlingen krijgen aan de hand van een presentatie vol beeldverhaal een overzicht van de Europese integratie: waarom is de Europese Unie opgericht, welke landen maken er deel van uit en rond welke thema's werken we samen?
   2. We bespreken de instellingen die de EU besturen, zoals de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement.
   3. In een derde deel bekijken we voor welke uitdagingen de EU staat, zoals de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis of de Brexit.
 • Infosessie Europa
  • TSO
  • Op een boeiende en eenvoudige manier wordt er dieper ingegaan op het Europese integratieproces, het ontstaan van de Europese Unie, de verschillende uitbreidingsgolven, de uitdagingen voor de toekomst en de betekenis ervan voor ons eigen leven. Deze vorming biedt een basisoverzicht van de Europese integratie, in een helder verhaal gegoten. De leerlingen gaan ook zelf aan de slag met een quiz en invuloefeningen.
 • Workshop "De EU onderzocht"
  • BSO
  • In deze workshop kruipen de leerlingen in de huid van een lid van het Europees onderzoeksteam. Hun opdracht is om belangrijke Europese dossiers op te lossen over de thema's privacy, veiligheid, vluchtelingen, klimaat en voeding. De opdrachten doorheen de workshop zijn erg gevarieerd: de leerlingen zoeken uit welke 28 landen lid zijn van de EU, maken beknopt kennis met de geschiedenis van de EU en ontdekken hoe ze de EU in hun dagelijks leven tegenkomen. Ten slotte werken ze rond de vijf thema’s van de dossiers: privacy, veiligheid, vluchtelingen, klimaat en voeding, en proberen ze een oplossing te vinden voor de uitdaging.
 • Workshop "28 in 1"
  • ASO, KSO, TSO en BSO
  • In deze workshop ontdekken de leerlingen de Europese Unie op een actieve manier. In een eerste module leren ze aan de hand van 3 actieve spelen feiten, lidstaten en bevoegdheden van de EU kennen. De tweede module is een inleefoefening waarbij de leerlingen zich verplaatsen in de huid van een Europarlementslid. Ze gaan hierbij zelfstandig aan de slag in kleine groepjes en debatteren over actuele kwesties, zoals roken op café, vluchtelingen in Europa of klimaat. De leerkracht kiest uit 10 thema’s diegene die best aansluiten bij de voorkennis en de interesse van zijn/haar leerlingen.

Zes thematische workshops

 • Workshop "Vluchtelingen in Europa"
  • ASO en doorstroomrichtingen TSO/KSO
  • Wereldwijd zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht. Een deel van die mensen zijn in eigen land op de vlucht, anderen verblijven in de buurlanden of wijde regio en nog anderen vluchten richting Europa. Over hoeveel mensen gaat het, waarom komen ze naar de EU en wat gebeurt er wanneer ze hier aankomen? In de workshop ‘Vluchtelingen in Europa’ bekijken de leerlingen de vluchtelingencrisis aan de hand van interactieve methodieken vanuit verschillende perspectieven: wat doet de EU, hoe reageren de lidstaten en wat zou er volgens de leerlingen zelf een goede aanpak zijn?
 • Workshop "Vluchtelingen in Europa"
  • BSO en TSO
  • Tijdens deze workshop ontdekken de leerlingen BSO hoe de Europese Unie en de EU-landen omgaan met vluchtelingen die naar Europa komen, en hoe deze mensen dat ervaren. Via een inleefspel kijken de leerlingen eerst in kleine groepjes door de bril van de vluchtelingen zelf. In een tweede deel kijken ze door middel van een kaart-oefening door de bril van de EU-landen en tot slot door hun eigen bril. De workshop werkt rond beeldvorming (hoeveel vluchtelingen zijn er nu echt in de EU?) en aan meningsvorming (wat vinden ze er zelf van?).
 • Workshop "Nee tegen nonsens"
  • ASO, KSO en TSO
  • In de workshop ‘Nee tegen nonsens’ maken de leerlingen kennis met alle facetten van ‘fake news’ in tijden van verkiezingen. Ze ontdekken wat ‘fake news’ is en welke andere desinformatietechnieken gebruikt worden om burgers/kiezers te beïnvloeden. De leerlingen gaan zelf aan de slag: ze proberen fake news te onderscheiden van ‘echt’ nieuws en leren om desinformatietechnieken te herkennen. Daarna richten we onze blik op de Europese Parlementsverkiezingen van 26 mei 2019. We bekijken het belang en de werking van het Parlement, wat er tijdens deze verkiezingen op het spel staat en of er fake news verspreid wordt tijdens de verkiezingscampagnes. De leerlingen ontdekken ten slotte zelf wat de gevolgen van desinformatie kunnen zijn voor het Parlement en de EU, en hoe de EU en de lidstaten dit proberen aan te pakken.
 • Workshop "Nee tegen nonsens"
  • BSO en TSO
  • In de workshop ‘Nee tegen nonsens’ maken de leerlingen kennis met alle facetten van ‘fake news’ in tijden van verkiezingen. Op een interactieve manier ontdekken de leerlingen welke elementen in een nieuwsbericht wijzen op fake news en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Maar naast ‘fake news’ worden ook desinformatietechnieken gebruikt om kiezers om de tuin te leiden, zoals ‘hou je niet van de feiten? Ontken ze’ of ‘hou je niet van de feiten? Schiet op de boodschapper’. Al doende leren de leerlingen deze technieken herkennen. We eindigen de workshop met een blik op de Europese Parlementsverkiezingen van 26 mei 2019. We leggen uit wat het Parlement doet, hoe het werkt en wie er zetelt. In het kader van de verkiezingscampagne ‘19 bekijken we ten slotte óf en op welke manier de kiezer beïnvloed wordt door (sociale) media en/of politici, en hoe de EU desinformatie probeert tegen te gaan.
 • Workshop "Verkiezingen"
  • ASO, KSO en TSO
  • In de workshop ‘Verkiezingen 19’ maken de leerlingen kennis met de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 26 mei 2019. Met deze workshop willen we de leerlingen klaarstomen om bewust te gaan stemmen. De workshop bestaat uit 3 delen: wat gebeurt er voor, tijdens en na de verkiezingen? In een eerste deel ontdekken de leerlingen a.d.h.v. interactieve methodieken voor welke politieke niveaus we gaan stemmen en rond welke thema’s ze werken. We bekijken ook voor welke politieke partijen ze kunnen stemmen en waarvoor ze staan. In een tweede deel gaan de leerlingen zelf stemmen en leren ze hoe ze geldig kunnen stemmen. In een derde deel bekijken we het effect van hun stem: indien dit de uitslag is van de verkiezingen, hoe zou het parlement er dan uitzien? Op deze manier krijgen de leerlingen een stoomcursus om helemaal voorbereid naar de stembus te trekken.
 • Workshop "Verkiezingen"
  • BSO en TSO
  • Op 26 mei 2019 vinden er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats. Met de workshop ‘Verkiezingen 19’ willen we de leerlingen klaarstomen om bewust te gaan stemmen. De workshop bestaat uit 3 delen: wat gebeurt er voor, tijdens en na de verkiezingen? In een eerste deel ontdekken de leerlingen a.d.h.v. leuke methodieken voor welke politieke niveaus we gaan stemmen en rond welke thema’s ze werken. We bekijken ook voor welke politieke partijen ze kunnen stemmen en waarvoor ze staan. In een tweede deel leren de leerlingen hoe ze geldig kunnen stemmen. In een derde deel bekijken we het effect van hun stem: als dit de uitslag is van de verkiezingen, hoe zou het parlement er dan uitzien? Op deze manier krijgen de leerlingen een stoomcursus om helemaal voorbereid naar de stembus te trekken.

Extra informatie

Contact

Marleen Roosens, Dienst Europa, Tel. 016 26 74 16, marleen.roosens@vlaamsbrabant.be

Naar boven