Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad  > Zittingen provincieraad

Zittingen provincieraad

Wanneer zetelt de provincieraad en wat staat er op de agenda?

De provincieraad komt in principe minstens één keer per maand bijeen, behalve tijdens de zomer.

De data van de zittingen vind je terug in de kalender op deze website.

Raadpleeg een overzicht van de agenda's, beknopte verslagen en raadsbesluiten

Kan ik de zittingen bijwonen?

Ja, de provincieraad is in principe openbaar. Je kan de zittingen bijwonen. Het volstaat om naar het provinciehuis te komen.

Kan ik lezen wat de provincieraad heeft beslist?

  • Van elke zitting wordt een beknopt verslag opgemaakt.

  • De besluiten en reglementen worden gepubliceerd in het bestuursmemoriaal.

  • De vragen van de raadsleden aan de gedeputeerden worden (samen met het antwoord) gepubliceerd in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

Extra informatie

Contact

Griffiedienst, Tel. 016 26 71 16, griffiedienst@vlaamsbrabant.be

Kalender

21 april 2020

Provincieraad

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het provinciehuis. Deze zitting is openbaar.

Alle activiteiten

Naar boven