Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad  > Samenstelling

Samenstelling

Voorzitter en bureau

De provincieraad wordt voorgezeten door de voorzitter, die wordt verkozen door de raadsleden. De huidige voorzitter is Chris Taes. Hij wordt bijgestaan door het bureau van de provincieraad.

Provincieraadsleden

De provincieraad telt 72 raadsleden, zij werden voor zes jaar verkozen. Hun mandaat loopt tot november 2018.

Partijen en fracties

De raadsleden behoren tot politieke partijen die zich hebben georganiseerd in politieke fracties. De provincieraad van Vlaams-Brabant telt 7 fracties.

Naar boven