Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad  > Raadscommissies

Raadscommissies

Wat zijn raadscommissies?

Omdat de beleidsdomeinen van de provincie zeer divers zijn, hebben de raadsleden zich gespecialiseerd en gegroepeerd in raadscommssies. De raadscommissies onderzoeken elk dossier voor het aan de provincieraad wordt voorgelegd. De zittingen van de raadscommissies zijn in principe openbaar.

Welke raadscommissies zijn er?

Er zijn acht thematische raadscommissies en één verenigde raadscommissie.

Wie zetelt er in de raadscommissies?

Elke raadscommissie telt 18 effectieve leden, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter.
Er zijn ook 18 plaatsvervangers. Het secretariaat gebeurt door ambtenaren.

Extra informatie

Contact

Griffiedienst, Tel. 016-26 71 16, griffiedienst@vlaamsbrabant.be

Naar boven