Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad  > Raadscommissies

Raadscommissies

Wat zijn raadscommissies?

Omdat de beleidsdomeinen van de provincie zeer divers zijn, hebben de raadsleden zich gespecialiseerd en gegroepeerd in raadscommissies. De raadscommissies onderzoeken elk dossier voor het aan de provincieraad wordt voorgelegd. De zittingen van de raadscommissies zijn in principe openbaar.

Welke raadscommissies zijn er en hoe zijn ze samengesteld?

Raadscommissie I : Ruimte
(Ruimtelijke planning, vergunningen, mobiliteit, woonbeleid en Vlaams Karakter)

Raadscommissie II: Financiën
(Financiën en fiscaliteit, personeel en informatica)

Raadscommissie III: Infrastructuur
(Infrastructuur en patrimonium, gebouwen, waterbeleid, leefmilieu en dierenwelzijn, domeinen en recreatie, erfgoed en toerisme)

Raadscommissie IV: Regionaal beleid
(Regionaal beleid en economie, land- en tuinbouw, Europa, slimme regio, onderwijs, PIVO, kansenbeleid)

Extra informatie

Contact

Griffiedienst, Tel. 016 26 71 16, griffiedienst@vlaamsbrabant.be

Naar boven