Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad

Provincieraad

Bevoegdheden en werking

De provincieraad kan initiatieven van provinciaal belang starten en controleert de deputatie. De raadsleden respecteren de deonthologische code bij hun werking.

Zittingen provincieraad

Wanneer komt de provincieraad samen? Wat staat er op de agenda? En hoe kan ik de zitting bijwonen?

Samenstelling

De provincieraad telt 36 verkozen raadsleden van verschillende partijen. De voorzitter wordt verkozen uit de leden. Zij wordt bijgestaan door het bureau van de provincieraad.

Raadscommissies

Omdat de beleidsdomeinen van het provinciebestuur zeer uiteenlopend zijn, hebben de raadsleden zich gespecialiseerd en gegroepeerd in thematische commissies.

Bulletin van vragen en antwoorden

Het Bulletin van Vragen en Antwoorden geeft een overzicht van alle antwoorden van de deputatie op de schriftelijke en mondelinge vragen van de provincieraadsleden.

Voor provincieraadsleden

Extranet met informatie voor provincieraadsleden (paswoord noodzakelijk).

Kalender

23 juni 2020

Provincieraad

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het provinciehuis. Deze zitting is openbaar.

Alle activiteiten

Naar boven