Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad  > Bulletin van vragen en antwoorden

Bulletin van vragen en antwoorden

Wat is het Bulletin van vragen en antwoorden?

  • Antwoorden van de deputatie
    Het Bulletin van Vragen en Antwoorden geeft een overzicht van alle antwoorden van de deputatie op de schriftelijke en mondelinge vragen van de provincieraadsleden.
  • Tweemaandelijks
    Het bulletin verschijnt tweemaandelijks.
  • Doelgroepen
    De doelgroepen zijn op de eerste plaats openbare besturen, parastatalen en juristen.

Extra informatie

Contact

Griffiedienst, Tel. 016 26 71 16, griffiedienst@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Naar boven