Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad  > Bevoegdheden en werking

Bevoegdheden en werking

Welke bevoegdheden heeft de provincieraad?

Provincieraad Provincie Vlaams-Brabant (2018) [JPG, 139,80 KB]
  • Wetgevend
    De provincieraad is het wetgevende orgaan van het provinciebestuur. De raad bepaalt het beleid van de provincie en kan reglementen en besluiten goedkeuren.

  • Controlerend
    De provincieraad controleert de deputatie, zoals het parlement de regering controleert.

  • Opgelegde taken
    De provincieraad kan over een aantal onderwerpen vergaderen die door de hogere overheid worden opgelegd. Zo geeft de provincieraad bijvoorbeeld advies over bepaalde plannen van de Vlaamse overheid.

Vragen aan de deputatie

Raadsleden hebben het recht aan de deputatie mondelinge of schriftelijke vragen te stellen. Dit laat hen toe om hun controletaak uit te oefenen.
De vragen (en hun antwoorden) zijn na te lezen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

Naar boven