Home > Publicaties > Over de provincie > Beleid en bestuur > Te nat, te droog²

Toespraak provinciegouverneur "Te nat, te droog²"

Gevaren voor wateroverlast en waterschaarste

Cover van de toespraak van de provinciegouverneur

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte sprak de provincieraad toe op 19 februari over de druk van de klimaatverandering op onze watersystemen. We krijgen vaker te kampen met wateroverlast, maar ook met waterschaarste. Veel initiatieven werden al genomen, maar we zullen meer moeten doen. Daarover gaat deze toespraak.

Toespraak provinciegouverneur 2019 [PDF, 84 blz, 6,51 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Kabinet provinciegouverneur, Tel. 016 26 70 79, kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Provinciegouverneur

Naar boven