Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provinciale diensten  > Provinciegriffier

Provinciegriffier

Wie is de provinciegriffier?

Marc Collier is provinciegriffier.

Wat doet de provinciegriffier?

Marc Collier, provinciegriffier van de provincie Vlaams-Brabant
  • Hij is secretaris van de provincieraad en de deputatie.
  • Hij staat aan het hoofd van de administratie.
  • Hij verleent inzage op basis van de openbaarheid van bestuur.
  • Hij bewaart het archief.

Wat is het managementteam?

De provinciegriffier maakt samen met de directeurs deel uit van het managementteam, het hoogste ambtelijk orgaan. De provinciegriffier is voorzitter van het managementteam.

Contacteer het secretariaat van de provinciegriffier

Secretariaat provinciegriffier - Martine Vanbever
Provincieplein 1
3010 Leuven
tel. 016-26 71 04
secretariaat.provinciegriffier@vlaamsbrabant.be

Extra informatie

Contact

Secretariaat provinciegriffier, Tel. 016 26 71 04, secretariaat.provinciegriffier@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Openbaarheid en inzagerecht

Naar boven