Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provinciale diensten

Provinciale diensten

Provinciegriffier

De provinciegriffier staat aan het hoofd van de provinciale administratie.

Administratie

Het provinciebestuur telt verschillende directies en diensten die belast zijn met de voorbereiding en de uitvoering van het provinciebeleid.

Naar boven