Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provinciale diensten  > Administratie

Administratie

De administratie van het provinciebestuur

Het provinciebestuur telt verschillende directies en diensten die belast zijn met de voorbereiding en de uitvoering van het provinciebeleid.

Directie ruimte

Dienst

Directie kenniseconomie

Dienst

Scholen
Proefcentra land- en tuinbouw

Directie mens

Dienst

PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding)

Directie vrije tijd

Dienst

Provinciedomeinen
Uitleendienst

Directie financiën

Dienst

Directie ondersteuning

Dienst

Stafdiensten

  • Communicatiedienst, tel. 016 26 70 00 - info@vlaamsbrabant.be
  • Juridische dienst, tel. 016 26 71 50
  • Griffiedienst, tel. 016 26 71 12
  • Interne dienst preventie & bescherming (IDPB), tel. 016 26 75 15

Directie federale overheid

Dienst

Arrondissementscommissarissen

Naar boven