Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Organogram

Organogram

Organogram van de administratieve organisatie: algemene beschrijving

Organogram 2018 provinciebestuur Vlaams-Brabant [JPG, 100,02 KB]

Organogram Provincie Vlaams-Brabant [PDF, 1 blz, 105,79 KB]

De provincie Vlaams-Brabant wordt bestuurd door de provincieraad, de deputatie en de gouverneur. De provincieraad is het wetgevende orgaan van het provinciebestuur. De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. De gouverneur is de vertegenwoordiger of "commissaris" van de federale en Vlaamse regering in onze provincie.

De politieke verantwoordelijken nemen de beslissingen en de ambtenaren doen beleidsvoorbereidend werk en voeren de beslissingen ook uit. Aan het hoofd van de provinciale administratie staat de provinciegriffier. De provinciegriffier is de voorzitter van het managementteam, waar hij zich laat bijstaan door de directeurs. De provinciegriffier is ook de rechtstreekse leidinggevende van de stafdiensten: communicatiedienst, juridische dienst, de interne dienst voor preventie en bescherming op de werkplek, de griffiedienst.

In de provincie Vlaams-Brabant zijn er 6 directies. 2 Directies hebben een ondersteunde rol: de directie financiën (met aan het hoofd de financieel beheerder), en de directie ondersteuning. Deze directies ondersteunen de 4 overige: de directie vrije tijd, de directie ruimte, de directie mens, de directie kenniseconomie.
Elke directie bestaat uit een aantal diensten en/of cellen.

Organogram van de administratieve organisatie: tekstversie

 • Provinciegriffier
 • Financieel beheerder
 • Directie ruimte
  • dienst waterlopen
  • dienst leefmilieu
  • dienst ruimtelijke planning
  • dienst mobiliteit
  • dienst gebouwen
  • dienst vergunningen
 • Directie kenniseconomie
  • dienst onderwijs
   • De Wijnpers
   • PSBO De Sterretjes
   • PISO
  • dienst economie
  • dienst Europa
  • dienst land- en tuinbouw
   • Proefcentrum Herent
   • Proefcentrum Pamel
 • Directie mens
  • dienst kansenbeleid
  • dienst wonen
  • dienst PIVO
   • PIVO algemeen
   • bestuursschool
   • opleidingscentrum dringende geneeskundige hulpverlening
   • opleidingscentrum brandweer
   • opleidingscentrum politie
 • Directie vrije tijd
  • dienst recreatie
   • provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw
   • provinciedomein Huizingen
   • provinciedomein Kessel-Lo
   • provinciedomein Halve Maan Diest
  • dienst toerisme
  • dienst erfgoed
  • uitleendienst
 • Directie financiën
  • dienst budget en betalingen
  • dienst provinciebelastingen en ontvangsten
 • Directie ondersteuning
  • dienst facilitair beheer
  • dienst informatiebeleid
  • dienst personeel en organisatie
  • dienst informatica
 • Stafdiensten
  • communicatiedienst
  • juridische dienst
  • IDPB
  • griffiedienst

Extra informatie

Contact

Communicatiedienst, Tel. 016 26 70 00, info@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Provinciale diensten: administratie

Documenten

Organogram Vlaams-Brabant [PDF, 1 blz, 105,79 KB]

Naar boven