Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie

Wie bestuurt de provincie

De provinciegouverneur

Wie is de provinciegouverneur? Wat zijn zijn taken?

Organogram

Schematisch overzicht van de interne werking van het provinciebestuur in Vlaams-Brabant.

Adjunct van de gouverneur

Wie is de adjunct van de gouverneur? En welke zijn de taken van de adjunct van de gouverneur?

Publicaties

Terug- en vooruitkijken

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bespreekt zijn ervaringen met 25 jaar provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Kalender

21 april 2020

Provincieraad

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het provinciehuis. Deze zitting is openbaar.

Alle activiteiten

Naar boven