Home > Publicaties > Over de provincie > Beleid en bestuur > Wonen in Vlaams-Brabant: een zorgenkind

Wonen in Vlaams-Brabant: een zorgenkind

Toespraak van provinciegouverneur Lodewijk De Witte

Toespraak provinciegouverneur 2016 - Wonen in Vlaams-Brabant is een zorgenkind

Tijdens zijn toespraak voor de provincieraad stelde gouverneur Lodewijk De Witte vast dat onze huidige manier van wonen zijn grenzen heeft bereikt, ruimtelijk maar ook sociaal. Er zijn aanpassingen nodig in hoe we wonen, waar we wonen maar vooral ook hoe we denken over wonen. Die omslag is ingezet, maar de weg is nog lang. Inhoud van deze publicatie (124 blz.):

  • De staat van het wonen: een beknopte analyse
  • De vraag verandert, volgt het aanbod?
  • Wonen en spaarzaam omgaan met ruimte en leefmilieu
  • Waar wonen?
  • De regie over het woonbeleid
  • Besluit en bijlagen

Toespraak provinciegouverneur 2016 [PDF, 124 blz, 7,04 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Kabinet provinciegouverneur, Tel. 016 26 70 79, kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Provinciegouverneur

Naar boven