Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > De gouverneur

Provinciegouverneur

Wie is provinciegouverneur van Vlaams-Brabant?

Lodewijk De Witte is provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van bij het ontstaan van onze provincie in 1995.

Welke taken heeft de provinciegouverneur?

Lodewijk De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
  • De gouverneur is de vertegenwoordiger of "commissaris" van de federale en Vlaamse regering in onze provincie. Hij houdt toezicht op de lokale besturen (o.a. de gemeenten en OCMW's).
    Burgers met klachten over de werking van hun lokaal of provinciebestuur kunnen bij de gouverneur terecht.
  • De gouverneur heeft een belangrijke taak in de uitvoering van allerhande wetten en decreten. Hij ziet erop toe dat die regels correct worden nageleefd.
  • De gouverneur is voorzitter van de deputatie. Als voorzitter is de gouverneur niet stemgerechtigd, behalve in die gevallen waarin de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent.
  • De gouverneur heeft ook een aantal specifieke taken zoals het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De gouverneur coƶrdineert hulpacties bij grote rampen.
Een gedetailleerd overzicht van alle taken vind je op de website van de provinciegouverneur.

Kabinetschef

Tom Troch

Publicaties

De lokroep van smart city/smart region

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bespreekt de digitale technologieƫn en wat die kunnen betekenen voor de lokale besturen.

Alle publicaties

Naar boven