Home > Nieuws > Over de provincie

Nieuwe coalitie voor de provincie Vlaams-Brabant (25 oktober 2018)

Coalitie N-VA, CD&V en Open VLD

De nieuwe coalitie die de volgende legislatuur de provincie Vlaams-Brabant zal besturen is gekend. Het wordt een coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD. De 3 partijen maakten een bestuursakkoord uitgaande van een aantal basisprincipes:

  • Het Vlaamse, groene en ondernemende karakter van de provincie wordt verder versterkt.
  • Bovenlokale problematieken zoals mobiliteit, waterhuishouding, behoud van open ruimte en de digitale transformatie naar een “Smart Region”  zullen bijzondere aandacht krijgen.
  • Het nieuwe bestuur wil de resterende provinciale bevoegdheden efficiënt inzetten ten dienste van de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de inwoners.

De coalitiepartners zullen nu de tijd nemen om het provinciaal beleid onder de loep te nemen en de beschikbare financiële middelen zo efficiënt en zuinig mogelijk in te zetten.

Het bestuur wil de focus leggen op bovenlokale noden van de regio.

De nieuwe gedeputeerden:

  • Bart Nevens (N-VA): leefmilieu 
  • Tom Dehaene (CD&V): mobiliteit en smart region
  • Ann Schevenels (Open VLD): ruimtelijke planning en economie
  • Monique Swinnen (CD&V): landbouw, toerisme en financiën

In 2021 komt er een wissel Monique Swinnen (CD&V) – Gunther Coppens (N-VA).

De andere bevoegdheden worden later meegedeeld.

Extra informatie

Contact

Communicatiedienst, Tel. 016 26 70 00, info@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Deputatie

Naar boven