Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Deputatie  > Wie is wie?

Wie is wie?

Monique Swinnen

Gedeputeerde (CD&V)

Ann Schevenels

Gedeputeerde (Open VLD)

Marc Florquin

Gedeputeerde (sp.a)

Tom Dehaene

Gedeputeerde (CD&V)

Tie Roefs

Gedeputeerde (Groen)

Walter Zelderloo

Gedeputeerde (Open VLD)

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur en voorzitter zonder stemrecht.

Marc Collier

Provinciegriffier en secretaris zonder stemrecht.

Naar boven