Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Deputatie  > Werking en zittingen

Werking en zittingen deputatie

Waarvoor is de deputatie bevoegd?

  • De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie.
  • De deputatie bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert ze achteraf uit.
  • Daarnaast heeft de deputatie een aantal specifieke federale en Vlaamse taken, bijvoorbeeld het behandelen van omgevingsvergunningen volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.
  • De deputatie treedt ook op als administratief rechtscollege in een aantal specifieke gevallen.

Wanneer komt de deputatie bijeen?

De deputatie vergadert wekelijks op donderdagvoormiddag (behalve tijdens sommige vakantieperiodes). De vergadering is in principe niet openbaar.

Raadpleeg de besluitenlijsten van de deputatie

Hoe wordt er gestemd in de deputatie?

Enkel de gedeputeerden hebben stemrecht in de deputatie, de voorzitter en secretaris stemmen dus niet mee.
Gedeputeerden hebben een taakverdeling, maar beslissen collegiaal. Dit verschilt van een minister die ook alleen ministeriƫle besluiten kan nemen.

Hoe worden de gedeputeerden verkozen?

De provincieraadsleden hebben op 3 december 2018 uit hun eigen leden, vier gedeputeerden verkozen.

Naar boven