Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Deputatie

Deputatie

Werking en zittingen

De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die beslissingen ook uit. Ze voert een aantal federale en Vlaamse taken uit en treedt ook op als administratief rechtscollege in een aantal specifieke gevallen.

Wie is wie?

De deputatie telt zes gedeputeerden. De provinciegouverneur is voorzitter van de deputatie, de provinciegriffier is secretaris.

Van links naar rechts op de foto

Deputatie provincie Vlaams-Brabant (v.l.n.r.): Tie Roefs, Ann Schevenels, Walter Zelderloo, Lodewijk De Witte, Marc Collier, Marc Florquin, Monique Swinnen en Tom Dehaene [JPG, 158,56 KB]

Klik op de foto om deze te vergroten.

  • Gedeputeerde Tie Roefs
  • Gedeputeerde Ann Schevenels
  • Gedeputeerde Walter Zelderloo
  • Provinciegouverneur Lodewijk De Witte
  • Provinciegriffier Marc Collier
  • Gedeputeerde Marc Florquin
  • Gedeputeerde Monique Swinnen
  • Gedeputeerde Tom Dehaene
Naar boven