Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Deputatie

Deputatie

Werking en zittingen

De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die beslissingen ook uit.

Wie is wie?

De deputatie telt vier gedeputeerden. De provinciegouverneur is voorzitter van de deputatie, de provinciegriffier is secretaris.

Van links naar rechts

Deputatie provincie Vlaams-Brabant (v.l.n.r.): Monique Swinnen, Tom Dehaene, Lodewijk De Witte, Marc Collier, Ann Schevenels, Bart Nevens [JPG, 91,80 KB]

Klik op de foto om deze te vergroten.

  • Gedeputeerde Monique Swinnen
  • Gedeputeerde Tom Dehaene
  • Gouverneur Lodewijk De Witte
  • Provinciegriffier Marc Collier
  • Gedeputeerde Ann Schevenels
  • Gedeputeerde Bart Nevens

Nieuws

Beleidsverklaring 2019-2024

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant stelde haar beleidsverklaring voor in de provincieraad.

Alle nieuwsberichten

Naar boven