Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Deputatie

Deputatie

Werking en zittingen

De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die beslissingen ook uit.

Wie is wie?

De deputatie telt vier gedeputeerden. De provinciegouverneur is voorzitter van de deputatie, de provinciegriffier is secretaris.

Van links naar rechts

Deputatie provincie Vlaams-Brabant (v.l.n.r.): Monique Swinnen, Tom Dehaene, Lodewijk De Witte, Marc Collier, Ann Schevenels, Bart Nevens [JPG, 91,80 KB]

Klik op de foto om deze te vergroten.

  • Gedeputeerde Monique Swinnen
  • Gedeputeerde Tom Dehaene
  • Gouverneur Lodewijk De Witte
  • Provinciegriffier Marc Collier
  • Gedeputeerde Ann Schevenels
  • Gedeputeerde Bart Nevens

Nieuws

Vlaams-Brabant heeft nieuw bestuur

Op 3 december 2018 vond de installatie van de provincieraad en deputatie van Vlaams-Brabant plaats.

Alle nieuwsberichten

Naar boven