Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vragen, openbaarheid en klachten

Vragen, openbaarheid en klachten

Vragen & suggesties

Wij antwoorden graag op al je vragen over het provinciebestuur.

Klachten

Ben je ontevreden over de uitgevoerde handelingen of de werking van onze provinciale diensten? Dan kan je hierover een klacht indienen.

Openbaarheid en inzagerecht

De werking van het provinciebestuur is openbaar. Je kan gebruik maken van je inzagerecht om dossiers in te kijken.

Provinciaal archief

Wat vind je in het archief van de provincie terug en hoe kan je archiefstukken raadplegen?

Open data

Wat zijn open data en hoe vraag je deze aan?

Naar boven