Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter  > Taalpunt Nederlands

Taalpunt Nederlands

Wat is een Taalpunt Nederlands?

Logo Taalpunt Nederlands

Een Taalpunt Nederlands in de bibliotheek voorziet in:

 • een specifiek aanbod van taalleermethoden Nederlands op verschillende niveaus en vanuit verschillende talen en in verschillende vormen
 • werken over grammatica, spelling, stijl, (beeld)woordenboeken
 • fictieboeken in eenvoudige taal
 • luisterboeken
 • Nederlands gesproken films
 • informatieve boeken in eenvoudige taal
 • ...

Handvatten om dit collectie-onderdeel in je bib uit te bouwen, vind je bij DocAtlas (Antwerpen). Je kan je abonneren op het gratis e-zine "Nieuwkomers" (2-maandelijkse aanwinstenlijst). Je kan ook alle vorige edities van Nieuwkomers op hun website downloaden.

Doel van een Taalpunt Nederlands in de bib?

Een Taalpunt in de bib:

 • geeft ondersteuning aan anderstaligen op vlak van taalontwikkeling (Nederlands leren) en maatschappelijke oriĆ«ntatie
 • streeft naar meer zelfredzaamheid van de anderstalige gebruikers

Want iedereen moet de kans krijgen om Nederlands te leren en te spreken.

Niet in staat zijn Nederlands te spreken heeft consequenties op sociaal-economisch, politiek, cultureel en maatschappelijk gebied. Het maakt dat mensen niet op een volwaardige manier kunnen functioneren in de samenleving en ook hun persoonlijke doelen niet kunnen realiseren.

Met een Taalpunt in de bib wil de bib het sociale weefsel sterker en hechter maken, het samenleven bevorderen en voorzien in een specifieke en volwaardige dienstverlening op maat van laaggeletterde nieuwkomers en anderstaligen.

Ondersteuning voor de bibliotheken

Bibliotheken die een Taalpunt Nederlands in de bib willen oprichten, kunnen rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie voorziet hiervoor in:

 • vorming van bibliotheekmedewerkers.
 • kennisdeling en expertise-uitwisseling met de bibliotheken.
 • ontwikkelen en aanbieden van uniforme promotiematerialen: Taalpunt-labels voor op de bibliotheekmaterialen en een meertalige brochure en affiche.

Bibliotheken die starten met een Taalpunt kunnen ook aanspraak maken op de subsidie van Vlaams karakter, die initiatieven subsidieert die het gebruik van het Nederlands bevorderen. Meer info over dit subsidiereglement vind je via de link onderaan deze pagina. De subsidie kan niet aangewend worden voor de aankoop van de bibliotheekcollectie.

* Met dank aan de bibliotheken van de stad Antwerpen (voor de ontwikkeling van het concept en het gebruik van lay-out en beeldmateriaal).

Extra informatie

Naar boven