Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter  > Subsidies Vlaams karakter  > Subsidies evenementen in faciliteitengemeenten

Subsidies evenementen in faciliteitengemeenten

Wat

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan een subsidie toekennen voor evenementen die voldoen aan beide volgende voorwaarden :

• georganiseerd worden in één van de zes gemeenten met taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand;
• georganiseerd worden onder de noemer “Feest van de Vlaamse Gemeenschap” en dit tussen 20 juni en 20 juli. 

Bijkomend gelden ook volgende voorwaarden: 

• Maximaal 80 % van de uitgaven kan gesubsidieerd worden;
• Maximaal 1500 euro kan toegekend worden als subsidie;
• Werkings- en personeelskosten komen in aanmerking voor subsidiëring;
• Kosten die door een andere overheid gesubsidieerd worden in het kader van andere reglementen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
• Per jaar komen binnen één gemeente maximum 3 aanvragen in het kader van dit reglement in aanmerking voor subsidiëring.
• Per jaar komt maximum één aanvraag per aanvrager in aanmerking voor subsidiëring.

Wie

Voor lokale besturen, feitelijke verenigingen, vzw's en/of scholen.

Procedure

Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant.
De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de start van het project ingediend zijn.

Naar boven