Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter  > Subsidies Vlaams karakter

Subsidies Vlaams karakter

Subsidies projecten taalstimulering Nederlands

De provincie Vlaams-Brabant kan een subsidie toekennen voor projecten of evenementen die het Nederlands stimuleren en voldoen aan de voorwaarden uit het reglement.

Subsidies evenementen in faciliteitengemeenten

De provincie Vlaams-Brabant kan een subsidie toekennen aan evenementen uit faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Naar boven