Home > Nieuws > Over de provincie > Boekenstoet zoekt trekkers

Wij zoeken trekkers voor het voorleesproject "Boekenstoet" (13 januari 2020)

Wat is een "boekenstoet"?

Boekenstoet is een bewezen voorleesproject gericht op anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 4 tot 9 jaar.
Voor dit project zoek je naar Nederlandstalige vrijwilligers die:

 • bij een tiental kinderen thuis tien keer telkens één uur gaan voorlezen.
 • met deze kinderen minstens één bezoek aan de bib brengen en deelnemen aan één vrijetijdsinitiatief in de gemeente.
 • samen met de kinderen en hun ouders naar een eindfeest komen waar de kinderen een diploma en een voorleesboekje krijgen.
 • vooraf vorming krijgen en kunnen rekenen op een aanspreekpunt tijdens hun engagement.

Doel?

Het lezen en spreken van het Nederlands bij kinderen in een vertrouwde omgeving versterkt de taalontwikkeling. Boekenstoet wil door taalstimulering, leesbevordering en participatie aan het lokale vrijetijdsaanbod de kansen van anderstalige en/of taalzwakke kinderen en hun ouders vergroten. En het concept heeft succes: al meer dan 20 gemeenten in Vlaams-Brabant organiseren een Boekenstoet. Doe mee!

Wat bieden wij?

 • Begeleiding van een opstartvergadering
 • Een vorming voor vrijwilligers
 • Materiaal dat je kan aanpassen (bv. flyers, diploma…)
 • Rugzakjes waarmee vrijwilligers meteen aan de slag kunnen voor het voorleesuurtje
 • Draaiboek en expertisedeling
 • Financiële tegemoetkoming via een nominatieve subsidie van maximum 3.000 euro per gemeente of organisatie voor:
  • Vrijwilligersvergoedingen of -attenties
  • Kosten verbonden aan de organisatie van een eindfeest
  • Een voorleesboekje per kind
  • Bijkomende vrijwilligersverzekering
  • Kosten verbonden aan het bezoek aan een vrijetijdsinitiatief

Wat vragen wij?

We zoeken een enthousiaste lokale verantwoordelijke die volgende verantwoordelijkheden wil opnemen:

 • Aanspreken lokale partners voor toeleiding, ondersteuning en bijeenkomsten
 • Praktische ondersteuning (bv. verzamelen bewijzen vrijwilligersvergoedingen)
 • Lokaal zoeken naar en ondersteunen van vrijwilligers en gezinnen
 • Lokaal aanspreekpunt voor het project zijn

We hebben ruimte voor 5 projecten!

Bij meer dan 5 inzendingen oordelen we op basis van:

 • Of je al eerder ondersteund werd via deze oproep; we zoeken nieuwe trekkers
 • Motivering
 • Geografische spreiding
 • Bij gelijke beoordeling wordt ook het percentage niet-Belgische inwoners van de gemeente in rekening genomen

Deelnemen?

Stuur je motivering in ten laatste op 20 maart 2020

Extra informatie

Contact

Sarah Wyndaele, Vlaams Karakter, Tel. 016 26 76 89, vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

Stel je kandidaat voor dit project

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven