Home > Nieuws > Over de provincie > Workshop Nederlands stimuleren met kinderliedjes

Workshop Nederlands stimuleren met kinderliedjes (16 september 2019)

Stel jouw school kandidaat voor de workshops

Via workshops in de klas raken leerlingen vertrouwd met de tekst en de melodie van bekende kinderliedjes. Op die manier leren ze op een speelse en muzikale manier nieuwe woordenschat aan.
Tijdens een gemeenschappelijk scholenzangfeest komen de leerlingen van de deelnemende scholen uit je gemeente samen voor een concertje. Interesse?

Wat bieden wij?

  • 2 workshops per klas door vzw ‘t Smiske
  • zangbundels voor de kinderen
  • begeleiding door vzw ‘t Smiske van maximum 2 scholenzangfeesten per gemeente (afhankelijk van het aantal leerlingen)

Wat vragen wij?

We zoeken binnen het lokaal bestuur een enthousiaste verantwoordelijke die volgende taken opneemt:
  • Aanspreken en enthousiasmeren van minimum 3 scholen in de gemeente (eerste graad lager onderwijs)
  • Praktische ondersteuning scholenzangfeest (leerlingenvervoer, zaal en technische ondersteuning,…)
  • Aanspreekpunt voor de betrokken scholen in de eigen gemeente, de cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘t Smiske

Hoe maken we een selectie?

We maken een keuze waarbij we rekening houden met:
  • Motivering
  • Geografische spreiding 
  • Het percentage anderstaligheid bij kinderen uit de eerste graad in jouw gemeente

Extra informatie

Contact

Vlaams Karakter, Tel. 016 26 76 87, vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

Naar boven