Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter  > Nederlands stimuleren tijdens vrijetijdinitiatieven

Nederlands stimuleren tijdens vrijetijdinitiatieven

Hoe omgaan met meertalige aanwezigheid?

Jeugdbewegingen, speelpleinen, sportclubs en andere vrijetijdsinitiatieven in de Vlaamse Rand krijgen steeds meer kinderen over de vloer die geen of weinig Nederlands spreken. Organisatoren zijn vaak onzeker of hun spontane aanpak wel de beste manier is om met die meertalige aanwezigheid om te gaan.

De provincie Vlaams-Brabant, vzw 'de Rand' en het Centrum voor Taal en Onderwijs ontwikkelden twee vormingspakketten over taalstimulering en omgaan met meertaligheid in de vrije tijd.

Deze vormingspakketten bestaan uit beeldmateriaal en bieden animatoren, monitoren, trainers en begeleiders een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kan je als begeleider reageren wanneer kinderen onder elkaar een andere taal spreken?
  • Hoe gebruik je het Nederlands en maak je jouw uitleg zo duidelijk mogelijk?
  • Wat doe je als een kind de uitleg niet begrepen heeft?
  • Hoe communiceer je het best met de ouders?

Interesse? Bekijk alvast het beeldmateriaal of contacteer ons voor het volledige vormingspakket!

Naar boven