Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter

Vlaams karakter

Waar leer ik Nederlands?

Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft informatie over cursussen Nederlands (NT2) in de regio. In een gesprek of via een test zoeken we uit welke cursus het meest geschikt is.

Nederlands stimuleren tijdens vrijetijdinitiatieven

Ook buiten de school kunnen anderstalige kinderen en jongeren Nederlands leren: in de jeugdbeweging of in de sportclub. Leer als animator, monitor of trainer omgaan met een grote groep meertalige kinderen.

Beleid Vlaams karakter

Het provinciebestuur maakt - net als de Vlaamse overheid, de gemeenten uit de Vlaamse Rand en andere partners - deel uit van de taskforce Vlaamse Rand.

Taalpunt Nederlands

Een Taalpunt Nederlands in de bib geeft ondersteuning aan anderstaligen bij het Nederlands leren.

Naar boven