Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter

Vlaams karakter

Waar leer ik Nederlands?

Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft informatie over cursussen Nederlands (NT2) in de regio. In een gesprek of via een test zoeken we uit welke cursus het meest geschikt is.

Nederlands stimuleren tijdens vrijetijdinitiatieven

Ook buiten de school kunnen anderstalige kinderen en jongeren Nederlands leren: in de jeugdbeweging of in de sportclub. Leer als animator, monitor of trainer omgaan met een grote groep meertalige kinderen.

Beleid Vlaams karakter

Het provinciebestuur maakt - net als de Vlaamse overheid, de gemeenten uit de Vlaamse Rand en andere partners - deel uit van de taskforce Vlaamse Rand.

Nieuws

Begeleidingstraject Nederlands in kinderopvang

Stap in ons gratis begeleidingstraject om het Nederlands te stimuleren in kinderdagverblijven en bij onthaalouders in de Vlaamse Rand. Stel je kandidaat.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Taaloverlevingskit kinderboekje

Taaloverlevingskit kinderboekje

Handig en compact zakwoordenboekje om als anderstalige ouder(s) te communiceren met de basisschool / lagere school.

Alle publicaties

Kalender

10 oktober 2018

Leerprocessen meertalig opgroeien

In het taalbeleid op school wordt soms te weinig rekening gehouden met het proces van een meertalige opvoeding. Dit mini-traject probeert een antwoord te geven op verschillende vragen.

Alle activiteiten

Naar boven