Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter  > Beleid Vlaams Karakter

Beleid Vlaams karakter

Het waarom en de doelen van het beleid Vlaams karakter?

Met het beleid "Vlaams karakter" wordt ingezet op het stimuleren van taalinitiatieven met als doel een betere Nederlandse taalbeheersing en zo ook een betere integratie van de anderstaligen in de Vlaamse Rand en de provincie Vlaams-Brabant. Dit gebeurt zowel via het ondersteunen van bestaande initiatieven als via het nemen van eigen initiatieven op verschillende domeinen.

Extra informatie

Naar boven