Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het provinciebestuur Vlaams-Brabant regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaand overzicht kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Onderhoud van onbevaarbare waterlopen Benedenscheldebekken

Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen Denderbekken

 • Aard van de opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van de opdracht: contract voor de duur van één jaar voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Denderbekken
 • Soort opdracht: openbare procedure
 • Plaats van uitvoering: Denderbekken
 • Datum van opening van offertes: 2 april 2019 om 10.30 uur
 • Download de publicatie en documenten gratis
 • Vragen: Danny Wauters, tel. 016 26 75 02, waterwerken@vlaamsbrabant.be

Herstel en onderhoud van daken voor alle instellingen van het provinciebestuur Vlaams-Brabant

 • Aard van de opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van de opdracht: Raamovereenkomst voor het herstellen en onderhouden van daken voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant
 • Soort opdracht: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Plaats van uitvoering: verschillende locaties in de provincie Vlaams-Brabant
 • Datum van opening van offertes: april 2019 om 10.30 uur
 • Download de publicatie en documenten gratis
 • Vragen: Guido Andries, tel. 016 26 75 82, guido.andries@vlaamsbrabant.be

Ruimings- en onderhoudswerken aan het Demerbekken-Zuid

 • Aard van de opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van de opdracht: Contract voor de duur van 1 jaar voor de ruimings- en onderhoudswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie in het Demerbekken-Zuid.
 • Soort opdracht: openbare procedure
 • Plaats van uitvoering: verschillende locaties in de provincie Vlaams-Brabant
 • Datum van opening van offertes: 23 april 2019 om 10.30 uur
 • Download de publicatie en documenten gratis
 • Vragen: Dieter Croonenborghs, tel. 016 26 75 77, waterwerken@vlaamsbrabant.be

Meer weten over E-procurement (E-notification en E-tendering)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification of E-tendering? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc@publicprocurement.be of tel. 02 790 52 00.

Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je handige handleidingen voor E-notification en E-tendering, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Extra informatie

Contact

Overheidsopdrachten, Tel. 016 26 74 37, overheidsopdrachten@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Naar boven