Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Meerjarenplan en jaarrekening  > Inkomsten, uitgaven en beleidsaccenten

Inkomsten en belastingen, uitgaven en beleidsaccenten

Budget 2018 en meerjarenplan

Meerjarenplan uitgaven 2017-2019 [PNG, 103,17 KB]

In 2013 werden de beleidsprioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. Er is nagedacht wat het provinciebestuur gaat doen en hoe dit zal worden betaald. Het resultaat hiervan is neergeschreven in het meerjarenplan 2014-2019.
Het meerjarenplan wordt opgelegd door Vlaanderen door middel van het BBC-decreet (Beleids- en BeheersCyclus). We noemen het meerjarenplan dan ook een wettelijk BBC-rapport. In het BBC-rapport worden beleid en budget aan mekaar gekoppeld.

 • Budget 2018 goedgekeurd in de provincieraad van 12 december 2017
 • In evenwicht
 • 2018: 205 miljoen euro inkomsten en 185 miljoen euro uitgaven

Budget 2018 - overzicht kerncijfers [PDF, 6 blz, 569,12 KB]

Inkomsten

Budget 2018 - ontvangsten [JPG, 29,84 KB]
 • Opcentiemen: 43% (laagste belastingdruk per inwoner)
 • Belastingen: 1% (vergunningsplichtige bedrijven / aanplakborden / jachtverloven)
 • Leningen: 11%
 • Subsidies: 13%
 • Eigen inkomsten: 4%
 • Overdracht uit 2017: 25%

Reglement belasting op aanplakborden [PDF, 3 blz, 61,97 KB] Reglement belasting op jachtverloven [PDF, 1 blz, 116,10 KB] Reglement belasting op vergunningsplichtige bedrijven [PDF, 3 blz, 83,76 KB]

Uitgaven

Budget 2018 - uitgaven [JPG, 31,72 KB]
 • Personeel: 38%
 • Werking: 17%
 • Investeringen: 12%
 • Investeringssubsidies: 11%
 • Werkingssubsidies: 12%
 • Aflossing schuld: 5%
 • Renteloze leningen: 5%

Extra informatie

Contact

Beleids- en BeheersCyclus (BBC) provincie Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 77 48, bbc@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Beleidsrapporten

Documenten

Zorg voor cultureel erfgoed - depotwerking [PDF, 5 blz, 56,80 KB]

Naar boven