Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Meerjarenplan en jaarrekening  > Beleidsrapporten

Beleidsrapporten

Meerjarenplan, budget, budgetwijziging, jaarrekening

Meerjarenplan 
Het meerjarenplan is een vooruitblik op het beleid dat zal worden gevoerd. Het wordt opgesteld aan het begin van een nieuwe bestuursperiode en bevat de beleidskeuzes en de financiële vertaling ervan.

Budget
Op basis van het meerjarenplan stelt de provincieraad het jaarlijkse budget (begroting) vast.

Budgetwijziging
De provincieraad kan het budget herzien om wijzigingen in het beleid door te voeren.

Jaarrekening
De jaarrekening is het financiële verslag aan het einde van een boekjaar. Het is een terugblik en geeft een overzicht van onze financiële situatie.

Extra informatie

Contact

Céline Eynatten, Financieel beheerder, Provinciehuis Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 72 20, celine.eynatten@vlaamsbrabant.be

Naar boven