Home > Nieuws > Over de provincie

Budget 2018 en meerjarenplanning (14 december 2017)

Budget 2018: ontvangsten

Budget 2018 - ontvangsten [JPG, 29,84 KB]

43% van de inkomsten wordt gegenereerd uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dit is bijna 10% minder dan in 2017. De voorziene opcentiemen voor 2018 bedragen bijna 88 miljoen euro.

Daarnaast zijn er 3 belastingsreglementen:

  • Belastingen uit vergunningsplichtige bedrijven: 1,2 miljoen euro
  • Belastingen uit aanplakborden: 280.000 euro
  • Belastingen door jachtverloven: 50.000 euro

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2017 is 58 miljoen euro.

Budget 2018: uitgaven

Budget 2018 - uitgaven [JPG, 31,72 KB]

Vlaams-Brabant is de goedkoopste provincie. De uitgaven voor 2018 worden gebudgetteerd op 185 miljoen euro.

Extra informatie

Contact

CĂ©line Eynatten, Financieel beheerder, Provinciehuis Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 72 20, celine.eynatten@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Meerjarenplan en budget

Documenten

Budget 2018 - overzicht kerncijfers [PDF, 6 blz, 569,12 KB]

Naar boven