Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Meerjarenplan en budget

Meerjarenplan en budget

Inkomsten, uitgaven en beleidsaccenten

Kort overzicht van het budget en de plannen van het provinciebestuur.

Overzicht meerjarenplanning en budgetten

Budget en meerjarenplanning 2014-2019.

Naar boven