Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Medailles

Medailles

Grote medaille voor verdienste voor verenigingen

De provincie Vlaams-Brabant kan een medaille voor verdienste van Vlaams-Brabant verlenen aan culturele, welzijns- en sportverenigingen, milieu en natuurverenigingen, groeperingen, maatschappijen of verenigingen voor volksopvoeding of enige andere vereniging met maatschappelijke relevantie of die zich inzet voor een goed doel die hun zetel in Vlaams-Brabant hebben.

De verenigingen ontvangen:
  • voor 100 jaar en meer activiteit: een gouden medaille
  • voor 75 jaar en meer activiteit: een zilveren medaille
  • voor 50 jaar en meer activiteit: een bronzen medaille.

Kleine medaille voor verdienste voor personen

Een medaille voor verdienste van Vlaams-Brabant (klein model) in goud wordt toegekend aan de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris, de penningmeester, de erevoorzitter, de ereondervoorzitter(s), de eresecretaris en de erepenningmeester van een vereniging na 20 jaar onbezoldigde activiteit in de vereniging.

Er kan eveneens een medaille voor verdienste van Vlaams-Brabant (klein model) in goud worden toegekend aan de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris, de penningmeester, de erevoorzitter, de ereondervoorzitter(s), de eresecretaris en de erepenningmeester van ouderenverenigingen na 10 jaar activiteit in de vereniging.

De medaille en het getuigschrift

Op de medailles van verdienste van Vlaams-Brabant staat het wapenschild van Vlaams-Brabant afgebeeld, terwijl de andere zijde graveerbaar is.

In een bijbehorend getuigschrift wordt de naam van de vereniging en/of de naam en de functie van de belanghebbende vermeld evenals de datum van de beslissing van de deputatie en bekrachtigd met de ondertekening namens het provinciecollege.

Aanvragen

Een voorstel tot het verlenen van een ereteken moet ingediend worden

  • door de voorzitter of secretaris van de vereniging
  • met een op erewoord opgestelde verklaring dat de betrokken vereniging een maatschappelijke relevantie heeft en/of zich inzet voor een goed doel
  • dat het aantal jaren activiteit juist is
  • en ten slotte dat de belanghebbende geen enkele bezoldigde activiteit heeft of gehad heeft in deze vereniging.

Elke medaille kan slechts één keer worden toegekend.

Prijs van de provincie Vlaams-Brabant

De prijs van de provincie Vlaams-Brabant wordt toegekend aan laureaten van wedstrijden of manifestaties, georganiseerd door Vlaams-Brabantse culturele en sportverenigingen, groeperingen of maatschappijen, of verenigingen voor volksopvoeding die hun activiteit of zetel in Vlaams-Brabant hebben, of nog voor manifestaties waarbij de Vlaams-Brabantse bevolking betrokken is.

Principieel wordt slechts één prijs per aanvrager en per discipline toegekend. Individuele afwijking is echter mogelijk.

Naargelang de aard van de manifestatie of organisatie kan er voorzien worden in een bronzen medaille van 70 mm diameter, een beker of een fotoboek van Vlaams-Brabant.

Voor gemeentebesturen: de provinciale herinneringsmedaille

Gemeentebesturen kunnen een herinneringsmedaille aanvragen voor het vieren van eeuwelingen, bijzondere prestaties en huwelijksjubilarissen. De deputatie kent dan een herinneringsmedaille toe.

Vraag online een medaille aan voor een eeuweling of bijzondere prestatie

Vraag online een medaille aan voor een huwelijk

Naar boven