Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Brevet Koninklijke Maatschappij

Brevet Koninklijke Maatschappij

Hoe vraagt u het Brevet Koninklijke maatschappij aan?

Is uw vereniging 50 jaar of ouder? Dan kunt u het Brevet Koninklijke Maatschappij aanvragen.

Stuur een brief naar het hoofd van het departement rekwesten van het Paleis, Hertogstraat 2, 1000 Brussel, tel. 02-551 20 20.

Voeg bij de brief volgende documenten:

 • de juiste benaming van de vereniging/groepering
 • afschrift van de statuten of van het huishoudelijk reglement indien er geen statuten bestaan
 • de doelstellingen
 • het adres van de zetel
 • activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
 • de toekomstige projecten
 • ledenlijsten en de structuur en het organogram
 • eventueel de lijst van de ereleden
 • officieel bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld:    via gedateerde krantenknipsel)
 • gedetailleerde financiële situatie van de vereniging met onder andere de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar
 • voor federaties waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten is, graag vermelding van: de naam en voornaam van de voorzitter van de federatie met ook   vermelding van het adres en telefoonnummer van de zetel van de federatie.

Hoe verloopt de procedure verder?

Het hoofd van het departement rekwesten van het Paleis vraagt aan de gouverneur van Vlaams-Brabant of uw vereniging het waardig is de titel van Koninklijke Maatschappij te krijgen. De provinciale administratie doet daarvoor het nodige administratieve werk. Als het onderzoek gunstig is, dan verleent de Koning de titel en stelt het hoofd van het departement rekwesten van het Paleis het brevet op.

Het provinciebestuur wordt daarvan verwittigd en organiseert een plechtigheid waarop het brevet u officieel overhandigd wordt.

Extra informatie

Contact

Communicatiedienst, Tel. 016 26 70 00, info@vlaamsbrabant.be

Naar boven