Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Bestuursmemoriaal

Bestuursmemoriaal

Doelgroep, verschijningsdata, inhoud

 • Doelgroep:
  Openbare besturen, parastatalen en juristen.

 • Verschijningsdata:
  Maandelijks.

 • Inhoud:
  Reglementen en verordeningen van de provincieraad, omzendbrieven, wettelijke bekendmakingen, zaken i.v.m. toezicht en andere berichten.

 • Webadres:
  www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal

 • Contact:
  Griffiedienst, tel. 016 26 71 27, griffiedienst@vlaamsbrabant.be

Naar boven