Home > Publicaties > Onderwijs en vorming > Vorming voor ambtenaren: PIVO > PIVO

PIVO - Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding

Algemene voorstellingsbrochure van het PIVO Vlaams-Brabant

PIVO

Het PIVO ontwikkelt opleidingen, trainingen en vorming van het overheidspersoneel, zoals personeel van de provincies, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het politie-, het brandweer- en ander veiligheidspersoneel en het personeel dat instaat voor de dringende geneeskundige hulpverlening.

  • Bestuursschool
  • Informatica academie
  • Brandweerschool
  • Politieschool
  • School DGH: dringende geneeskundige hulpverlening

PIVO - Fiches met voorstelling van de scholen [PDF, 12 blz, 3,64 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

PIVO, Tel. 02-456 89 20, pivo@vlaamsbrabant.be

Externe websites

www.pivo.be

Naar boven