Home  > Onderwijs en vorming  > Voor scholen en leerkrachten  > Subsidies  > Wedstrijd onderwijs plus arbeidsmarkt

Wedstrijd Onderwijs plus Arbeidsmarkt (plus-project)

Wat

Onderwijs plus Arbeidsmarkt is een jaarlijkse wedstrijd die scholen en bedrijven wil belonen voor hun geleverde prestaties en inspanningen om school en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. De projecten worden gehonoreerd zodat zij andere scholen en bedrijven kunnen aanzetten tot nieuwe initiatieven en inspiratie kunnen bieden.

De winnende scholen en bedrijven worden in de bloemetjes gezet: zij krijgen een geldprijs en de nodige aandacht in de provinciale communicatiekanalen.

De winnende scholen en bedrijven worden in de bloemetjes gezet: zij krijgen een geldprijs en de nodige aandacht in de provinciale communicatiekanalen.

Bekijk zeker ook het overzicht met de winnaars van de vorige jaren
[PDF, 2 blz, 93,25 KB]

Wie

De eenmalige subsidie van 1.000 euro kan toegekend worden aan:

 • Onderwijsinstellingen of een groep van onderwijsinstellingen uit Vlaams-Brabant, voor zover het initiatief ten goede komt van vestigingsplaatsen gelegen in Vlaams-Brabant.
 • Een bedrijf of een groep van bedrijven uit Vlaams-Brabant, voor zover het initiatief ten goede komt van vestigingsplaatsen gelegen in Vlaams-Brabant.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen: het voorgestelde initiatief is gericht op de bevordering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze voorbeelden komen o.a. in aanmerking:

 • het imago van technische opleidingen en beroepen naar lerenden en ouders toe opwaarderen.
 • een positieve keuze voor technisch of beroepsonderwijs bevorderen.
 • het verminderen van de kloof tussen ASO, TSO en BSO.
 • de band tussen school en arbeidsmarkt/bedrijfswereld verstevigen (bv. opleidingen in hybride leeromgeving, (omgekeerde) bedrijfsbezoeken, werkplekleren, stages).
 • expertisebevordering voor leerkrachten ondersteunen en begeleiden door nascholingen, bedrijfs- of snuffelstages.
 • jongeren hun talenten voor techniek laten ontdekken.
 • een betere oriëntering van lerenden ondersteunen.
 • een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt garanderen (bv. een jobbeurs in de school, werken aan arbeidsvaardigheden, attitudetraining, bedrijfsbezoeken,…).
 • het leer- en studietraject van lerenden optimaliseren met het oog op het beperken van ongekwalificeerde uitstroom.

Procedure

Bedrijven en onderwijsinstellingen zullen jaarlijks in het najaar worden opgeroepen voorstellen in te dienen.
De voorstellen kunnen ingediend worden tot 20 januari van het daaropvolgende jaar. De winnaars worden in maart van dat jaar bekendgemaakt.

ONLINE aanvragen

Het aanvraagformulier volledig invullen en als bijlage opladen in het Provinciaal SubsidieSysteem.

Naar boven