Home  > Onderwijs en vorming  > Voor scholen en leerkrachten  > Subsidies  > Subsidie innovatieve onderwijsflankerende projecten

Subsidie flankerend onderwijsbeleid

Wat

De provincie Vlaams-Brabant wil onderwijsinitiatieven ondersteunen die aansluiten op de speerpunten van ons flankerend onderwijsbeleid:

 • aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met de nadruk op techniek;
 • armoede, gezonde voeding en gezondheidskloof.

Wij willen mensenĀ  uitdagen om rond deze thema's het onderwijs te ondersteunen door in te spelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier op te lossen. Het initiatief kan vernieuwend zijn op verschillende vlakken: instrumenten, methodiek, doelgroep, samenwerking, ... Belangrijk is datĀ het initiatief andere scholen en organisaties kan inspireren.

Er wordt een eenmalige subsidie toegekend die niet meer mag bedragen dan de maximumkosten van het initiatief, met een grens van:

 • 2.500 euro voor aanvragen van individuele onderwijsinstellingen;
 • 5.000 euro voor aanvragen van verenigingen en samenwerkingsverbanden.

Wie

 • onderwijsinstellingen, voor zover het initiatief ten goede komt van vestigingsplaatsen gelegen in Vlaams-Brabant;
 • verenigingen, indien het initiatief ten goede komt van onderwijsinstellingen gelegen in Vlaams-Brabant;
 • samenwerkingsverbanden, indien het initiatief ten goede komt van onderwijsinstellingen gelegen in Vlaams-Brabant.

Procedure

 • Voor initiatieven die een aanvang nemen tussen 1 januari en 30 juni , dient de aanvraag ten laatste op 15 september van het voorgaande jaar te gebeuren;
 • Voor initiatieven die een aanvang nemen tussen 1 juli en 31 december dient de aanvraag ten laatste op 15 april van datzelfde jaar te gebeuren.

Dit kan op verschillende manieren:

 • ONLINE aanvragen
  Vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij uw online aanvraag.
 • Per mail
  Vul het onderstaande aanvraagformulier volledig in, voorzien van de nodige bijlage en verstuur naar onderwijs@vlaamsbrabant.be
Naar boven